بانک مقالات و تحقیقات آموزشی - فرهنگی

Educational And Cultural Articles And Researches-Mahmoud Hosseini Weblog

اصطلاح IT به چه معناست

اصطلاح IT به چه معناست

                                                                             محمد نوري- منطقه 2 تهران

 

 IT مخفف Information Technology و به معناي فناوري اطلاعات مي‌باشد. اصطلاح IT را نخستين بار ويسل  و ليودت در سال 1985 به كار برده‌اند.

اين اصطلاح، فناوري‌هاي نوين مانند كامپيوتر، فاكس، ‌ميكروالكترونيك‌ها،‌ ارتباط از راه دور و نيز فناوري‌هاي قديمي‌تر نظير نظام‌هاي بايگاني اسناد، ماشين‌هاي محاسباتي مكانيكي، چاپ و حكاكي را در بر مي‌گيرد. به عبارت ديگر اصطلاح فناوري اطلاعات شامل كامپيوتر، فناوري‌هاي ارتباطات و نرم‌افزاري است و فناوري اطلاعات را مي‌توان نقطه همگرايي الكترونيك و پردازش داده‌ها و ارتباطات دور پنداشت. هر چند اين اصطلاح جديد است اما از لحاظ مفهومي قدمت آن به قدمت اشتياق انسان به برقراري ارتباط مي‌رسد.

فناوري اطلاعات در كشور ما چه جايگاهي دارد

تاريخچه فناوري آموزشي در كشور مانشان مي‌دهد كه متاسفانه در انتقال اين فناوري بسيار مهم و حياتي بيشتر بر بعد سخت‌افزاري تاكيد شده و بعد نرم‌افزاري آن مورد غفلت قرار گرفته است. اين نكته هنگامي روشن مي‌شود كه در كتاب‌هاي فناوري آموزشي، بخش عمده مطالب به سخت‌افزارها اختصاص يافته است. اين امر همچنين از تعداد فراوان دستگاه‌ها و تجهيزاتي كه بدون استفاده در مراكز آموزشي انبار شده است، به خوبي مشهود است.

نقش فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش چيست

نقش عمده فناوري آموزشي كمك به بهبود جريان ياددهي- يادگيري است. كاربرد اين امر به راه‌هاي گوناگون ظاهر مي‌شود، مانند: رشد كيفي امر ياددهي، يادگيري و كاهش هزينه‌ها، كاهش مدت زمان فعاليت يادگيرندگان جهت دسترسي به اهداف آموزشي موردنظر، افزايش كارآيي معلمان برحسب تعداد يادگيرندگان كه به آنها آموزش داده مي‌شود بدون كاهش كيفيت يادگيري افزايش استقلال فراگيران و انعطاف امكانات و شرايط امكانات و شرايط آموزشي.

 فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي، توان بالقوه نويني را در آموزش بر پايه فناوري به وجود آورده‌اند كه بهره‌گيري از آنها در فرآيند ياددهي- يادگيري بسيار موثر هستند. اين فناوري‌ها همچنين سبب شده‌اند تا يادگيري مادام‌العمر به گونه گسترده و عميق به‌كار گرفته شود. در كل مي‌توان گفت كه فناوري‌هاي جديد، شيوه‌هاي آموزشي را در يادگيري بر اساس حافظه به سوي يادگيري «خلاق و پويا» هدايت كرده و كاربرد چندرسانه‌اي‌ها و شبكه جهاني تحول عظيمي در نحوه ارائه آموزش‌ها پديد آورده است.

به طور كلي اهداف آموزشي فناوري اطلاعات را مي‌توان به صورت زير دسته‌بندي كرد:

- رشد كيفي تعليم و تربيت

- رشد گسترش يادگيري مداوم

- تسهيل آموزش و پرورش غيررسمي

- توسعه و دستيابي به تعليم و تربيت براي همه در تمام سطوح

- توسعه دستيابي به فناوري اطلاعات در تمام سطوح تعليم و تربيت

البته فرآيند كاربرد كامپيوتر در آموزش سير تاريخي گسترده‌اي دارد. تدريس و يادگيري به كمك فناوري كامپيوتر تاريخچه‌اي در حدود 35 تا 40 سال دارد. كامپيوتر در ابتدا به عنوان واسطه‌اي در آموزش برنامه‌اي بود، يعني اطلاعاتي به دانش‌آموز ارائه مي‌داد و بلافاصله از آنها امتحان به عمل مي‌آمد يا به صورت تدريس، تمرين دادن و آزمون به كار مي‌رفت اين چنين كاربردهاي كامپيوتر را به عنوان كامپيوتر كمك‌آموزشي يا آموزش به كمك كامپيوتر (CAI) نام نهادند.

- در مراحل بعد از كامپيوتر به عنوان انتقال‌دهنده مفاهيمي استفاده مي‌كردند كه به وسيله روش‌هاي معمول تدريس قابل اجرا نبود به اين صورت كامپيوتر كار تدريس را غنا مي‌بخشيد در اين روش فراگيران بيشتر، مسووليت يادگيري خود را به عهده دارند. فعاليت‌هاي اين روش شامل شبيه‌سازي، مدل‌سازي، بازي‌هاي آموزشي، حل مساله اداره كردن اطلاعات و به نمايش گذاشتن نمونه‌اي از بسته‌هاي كامپيوتري بود. (CBL)

- پس از پيشرفت هاي اخير در علوم مهندسي، انواع جديدي از نرم‌افزارها به وجود آمد كه كامپيوتر را به عنوان معلم سر خانه براي دانش‌آموزان معرفي كرده است. در اين شيوه، فرد شخصا براي پيشرفت خود گام برمي‌دارد و به خودسنجي مدام مي‌پردازد. (CBL)

 كاربرد كامپيوتر و اينترنت در آموزش و مزايا و معايب آن چيست

يادگيري تنها به آنچه در كلاس درس انجام مي‌گيرد محدود نمي‌شود. اگر كسي بخواهد اشتياق و علاقه خود را ارضا كند يا به سردرگمي خود پايان دهد به اطلاعات نيازمند مي‌شود و گاهي براي پيدا كردن اطلاعات مناسب با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو مي‌شود. شاهراه اطلاعاتي، امكان دسترسي به اطلاعات نامحدودي رافراهم مي‌كند.

گاهي بعضي مردم به اين اعتقاد دارند كه فناوري شيوه آموزش را غيرانساني مي‌كند. اما اگر دقت نماييم و نظاره‌گر بگو مگوها و تبادل انديشه بين دانش‌آموزاني كه فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند، باشيم، مي‌بينيم كه فناوري مي‌تواند فضاي آموزشي را انساني سازد و محيط يادگيري را كاربردي و دلچسب نمايد.

بنابراين كلاس‌هاي درس هم چاره‌اي جز تن دادن به اين دگرگوني‌ها ندارند. هوارد گاردنر در ارتباط با آموزش و پرورش بر اين عقيده است كه چون درك انساني ما از جهان متفاوت است بچه‌ها را بايد با روش‌هاي گوناگون آموزش داد. گارنر بر اين باور است كه مدرسه را بايد سرشار از كارآفريني، پروژه و فناوري كنيم تا در آن صورت هر كودك تحت آموزش، خود را با نظام آموزش مذكور سازگار كند. از بين تمام وسايل ارتباط جمعي و فناوري‌هاي جديد، استفاده از كامپيوتر در مدارس به عنوان راهي به منظور رشد يادگيري و غني‌سازي تعليم و تربيت است و چنين به‌نظر مي‌رسد كه وجود كامپيوتر در مدرسه يك التزام جهاني است. لكاتيس و وسيبرگ از مزاياي آموزشي اينترنت اين موارد را بيان مي‌نمايند:

1 - به افراد امكان مي‌دهد كه علاوه بر خطوط اطلاعاتي به خطوط ارتباطي نيز دست يابند.

2 - امكان دسترسي به اطلاعات موجود در كتابخانه‌ها، اطلاعات افراد و بحث و مذاكرات گروهي را فراهم مي‌نمايد.

3 - با استفاده از اين شبكه مي‌توان از جريان متمركز و نيمه متمركز سود جست.

4 - اخيرا به كاربرد اينترنت در امر ياددهي-يادگيري در مدارس، توجه بسيار شده است. كشورهاي مختلف (توسعه‌يافته و درحال توسعه) در تلاش‌اند تا هر چه بيشتر مدارس را به اين شبكه جهاني مجهز نمايند.

                                               

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۸ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت   توسط وحیده وحدتی  | 

اصطلاح IT به چه معناست

                                                                             محمد نوري- منطقه 2 تهران

 

 IT مخفف Information Technology و به معناي فناوري اطلاعات مي‌باشد. اصطلاح IT را نخستين بار ويسل  و ليودت در سال 1985 به كار برده‌اند.

اين اصطلاح، فناوري‌هاي نوين مانند كامپيوتر، فاكس، ‌ميكروالكترونيك‌ها،‌ ارتباط از راه دور و نيز فناوري‌هاي قديمي‌تر نظير نظام‌هاي بايگاني اسناد، ماشين‌هاي محاسباتي مكانيكي، چاپ و حكاكي را در بر مي‌گيرد. به عبارت ديگر اصطلاح فناوري اطلاعات شامل كامپيوتر، فناوري‌هاي ارتباطات و نرم‌افزاري است و فناوري اطلاعات را مي‌توان نقطه همگرايي الكترونيك و پردازش داده‌ها و ارتباطات دور پنداشت. هر چند اين اصطلاح جديد است اما از لحاظ مفهومي قدمت آن به قدمت اشتياق انسان به برقراري ارتباط مي‌رسد.

فناوري اطلاعات در كشور ما چه جايگاهي دارد

تاريخچه فناوري آموزشي در كشور مانشان مي‌دهد كه متاسفانه در انتقال اين فناوري بسيار مهم و حياتي بيشتر بر بعد سخت‌افزاري تاكيد شده و بعد نرم‌افزاري آن مورد غفلت قرار گرفته است. اين نكته هنگامي روشن مي‌شود كه در كتاب‌هاي فناوري آموزشي، بخش عمده مطالب به سخت‌افزارها اختصاص يافته است. اين امر همچنين از تعداد فراوان دستگاه‌ها و تجهيزاتي كه بدون استفاده در مراكز آموزشي انبار شده است، به خوبي مشهود است.

نقش فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش چيست

نقش عمده فناوري آموزشي كمك به بهبود جريان ياددهي- يادگيري است. كاربرد اين امر به راه‌هاي گوناگون ظاهر مي‌شود، مانند: رشد كيفي امر ياددهي، يادگيري و كاهش هزينه‌ها، كاهش مدت زمان فعاليت يادگيرندگان جهت دسترسي به اهداف آموزشي موردنظر، افزايش كارآيي معلمان برحسب تعداد يادگيرندگان كه به آنها آموزش داده مي‌شود بدون كاهش كيفيت يادگيري افزايش استقلال فراگيران و انعطاف امكانات و شرايط امكانات و شرايط آموزشي.

 فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي، توان بالقوه نويني را در آموزش بر پايه فناوري به وجود آورده‌اند كه بهره‌گيري از آنها در فرآيند ياددهي- يادگيري بسيار موثر هستند. اين فناوري‌ها همچنين سبب شده‌اند تا يادگيري مادام‌العمر به گونه گسترده و عميق به‌كار گرفته شود. در كل مي‌توان گفت كه فناوري‌هاي جديد، شيوه‌هاي آموزشي را در يادگيري بر اساس حافظه به سوي يادگيري «خلاق و پويا» هدايت كرده و كاربرد چندرسانه‌اي‌ها و شبكه جهاني تحول عظيمي در نحوه ارائه آموزش‌ها پديد آورده است.

به طور كلي اهداف آموزشي فناوري اطلاعات را مي‌توان به صورت زير دسته‌بندي كرد:

- رشد كيفي تعليم و تربيت

- رشد گسترش يادگيري مداوم

- تسهيل آموزش و پرورش غيررسمي

- توسعه و دستيابي به تعليم و تربيت براي همه در تمام سطوح

- توسعه دستيابي به فناوري اطلاعات در تمام سطوح تعليم و تربيت

البته فرآيند كاربرد كامپيوتر در آموزش سير تاريخي گسترده‌اي دارد. تدريس و يادگيري به كمك فناوري كامپيوتر تاريخچه‌اي در حدود 35 تا 40 سال دارد. كامپيوتر در ابتدا به عنوان واسطه‌اي در آموزش برنامه‌اي بود، يعني اطلاعاتي به دانش‌آموز ارائه مي‌داد و بلافاصله از آنها امتحان به عمل مي‌آمد يا به صورت تدريس، تمرين دادن و آزمون به كار مي‌رفت اين چنين كاربردهاي كامپيوتر را به عنوان كامپيوتر كمك‌آموزشي يا آموزش به كمك كامپيوتر (CAI) نام نهادند.

- در مراحل بعد از كامپيوتر به عنوان انتقال‌دهنده مفاهيمي استفاده مي‌كردند كه به وسيله روش‌هاي معمول تدريس قابل اجرا نبود به اين صورت كامپيوتر كار تدريس را غنا مي‌بخشيد در اين روش فراگيران بيشتر، مسووليت يادگيري خود را به عهده دارند. فعاليت‌هاي اين روش شامل شبيه‌سازي، مدل‌سازي، بازي‌هاي آموزشي، حل مساله اداره كردن اطلاعات و به نمايش گذاشتن نمونه‌اي از بسته‌هاي كامپيوتري بود. (CBL)

- پس از پيشرفت هاي اخير در علوم مهندسي، انواع جديدي از نرم‌افزارها به وجود آمد كه كامپيوتر را به عنوان معلم سر خانه براي دانش‌آموزان معرفي كرده است. در اين شيوه، فرد شخصا براي پيشرفت خود گام برمي‌دارد و به خودسنجي مدام مي‌پردازد. (CBL)

 كاربرد كامپيوتر و اينترنت در آموزش و مزايا و معايب آن چيست

يادگيري تنها به آنچه در كلاس درس انجام مي‌گيرد محدود نمي‌شود. اگر كسي بخواهد اشتياق و علاقه خود را ارضا كند يا به سردرگمي خود پايان دهد به اطلاعات نيازمند مي‌شود و گاهي براي پيدا كردن اطلاعات مناسب با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو مي‌شود. شاهراه اطلاعاتي، امكان دسترسي به اطلاعات نامحدودي رافراهم مي‌كند.

گاهي بعضي مردم به اين اعتقاد دارند كه فناوري شيوه آموزش را غيرانساني مي‌كند. اما اگر دقت نماييم و نظاره‌گر بگو مگوها و تبادل انديشه بين دانش‌آموزاني كه فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند، باشيم، مي‌بينيم كه فناوري مي‌تواند فضاي آموزشي را انساني سازد و محيط يادگيري را كاربردي و دلچسب نمايد.

بنابراين كلاس‌هاي درس هم چاره‌اي جز تن دادن به اين دگرگوني‌ها ندارند. هوارد گاردنر در ارتباط با آموزش و پرورش بر اين عقيده است كه چون درك انساني ما از جهان متفاوت است بچه‌ها را بايد با روش‌هاي گوناگون آموزش داد. گارنر بر اين باور است كه مدرسه را بايد سرشار از كارآفريني، پروژه و فناوري كنيم تا در آن صورت هر كودك تحت آموزش، خود را با نظام آموزش مذكور سازگار كند. از بين تمام وسايل ارتباط جمعي و فناوري‌هاي جديد، استفاده از كامپيوتر در مدارس به عنوان راهي به منظور رشد يادگيري و غني‌سازي تعليم و تربيت است و چنين به‌نظر مي‌رسد كه وجود كامپيوتر در مدرسه يك التزام جهاني است. لكاتيس و وسيبرگ از مزاياي آموزشي اينترنت اين موارد را بيان مي‌نمايند:

1 - به افراد امكان مي‌دهد كه علاوه بر خطوط اطلاعاتي به خطوط ارتباطي نيز دست يابند.

2 - امكان دسترسي به اطلاعات موجود در كتابخانه‌ها، اطلاعات افراد و بحث و مذاكرات گروهي را فراهم مي‌نمايد.

3 - با استفاده از اين شبكه مي‌توان از جريان متمركز و نيمه متمركز سود جست.

4 - اخيرا به كاربرد اينترنت در امر ياددهي-يادگيري در مدارس، توجه بسيار شده است. كشورهاي مختلف (توسعه‌يافته و درحال توسعه) در تلاش‌اند تا هر چه بيشتر مدارس را به اين شبكه جهاني مجهز نمايند.