بانک مقالات و تحقیقات آموزشی - فرهنگی

Educational And Cultural Articles And Researches-Mahmoud Hosseini Weblog

چند لینک در باره آموزش ابتدایی

نقش سازمانهای غیردولتی در آموزش و پرورش پیش از دبستان
نقش سازمانهای غیردولتی در آموزش و پرورش پیش از دبستان
متن سخنرانی خانم مریم احمدی در سمینار علمی رشد و پرورش کودکان خردسال
بازی‌های آموزشی دبستانی
بازی‌های آموزشی دبستانی
شروع بازی را می‌توان به گذشته‌های دور، حتی از بدو پیدایش انسان نسبت داد. در حقیقت بازی جزئی از زندگی انسان از بدو تولد تا زمان مرگ است.
بررسی نوآوری‌ها و راهبردهای جدید تدریس در مقطع ابتدائی چهار کشور پیشرفته جهان  بررسی نوآوری‌ها و راهبردهای جدید تدریس در مقطع ابتدائی چهار کشور پیشرفته جهان
بررسی نوآوری‌ها و راهبردهای جدید تدریس در مقطع ابتدائی چهار کشور پیشرفته جهان
تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که رویکرد سنتی آموزشی نتوانسته با تحولات سریع علمی و پژوهشی جهان امروز همگام شده و دانش‌آموزان را برای حل مسائل روزمره زندگی آماده سازد.
پیش‌دبستانی، ابزاری جهت برخورداری از فرصت برابر
پیش‌دبستانی، ابزاری جهت برخورداری از فرصت برابر
بررسی آموزش پیش دبستانی در فرانسه...
بچه ها در دوره پیش دبستانی چه می آموزند؟
بچه ها در دوره پیش دبستانی چه می آموزند؟
امسال متولدین نیمه دوم سال ۸۲ و نیمه اول سال ۸۳ در پیش دبستانی یک و متولدین نیمه دوم سال ۸۱ و نیمه اول سال ۸۲ در پیش دبستانی دو ثبت نام شده اند. شاید فرزند شما نیز یکی از کسانی باشد که برای نخستین بار راهی دوره پیش دبستانی شده است....
جهت دهی دوره ابتدایی و ادامه آن در دوره راهنمایی به روش پوشه کار
جهت دهی دوره ابتدایی و ادامه آن در دوره راهنمایی به روش پوشه کار
تمام عوامل ذکر شده می تواند از جهتی ارتباط پیدا کند با اینکه آیا انتخاب رشته تحصیلی و شغلی براساس علا قه و استعداد و نیازهای کشور و جامعه بوده یا نه؟
دوره پیش دبستانی
دوره پیش دبستانی
دوستان جدید، تجربه های جدید و سرگرمی های جدید! اینها اولین چیزهایی است که کودکان پیش دبستانی با آن مواجه می شوند. دوره پیش دبستانی یکی از مهمترین دوره های زندگی است. زیرا کودکان علاوه بر آنکه در یک اجتماع بزرگتر از خانواده، از بازی و تفریح با همسالان خود لذت می برند، قانونهای یک زندگی اجتماعی و سالم را می آموزند.
پیش‌دبستانی و اهمیت آن در پرورش کودکان
پیش‌دبستانی و اهمیت آن در پرورش کودکان
چرا که کودکان کوچکترین حرکات و رفتارهای بزرگسالان را مورد دقت قرار می‌دهند و به یک درک باطنی از الگوی بزرگسال خود و احساسات آنها نسبت به خود می‌رسند رفتارهای غیر اخلاقی و ناهنجار و یا برخوردهایی توأم با بی‌مهری و کم توجهی تأثیر نامطلوبی بر شخصیت کودک خواهد داشت.
علیه استبداد نظام آموزشی
علیه استبداد نظام آموزشی
درباره پیشینه فلسفه برای کودکان در ایران .....
+ نوشته شده در  شنبه ۴ دی۱۳۸۹ساعت   توسط محمود حسینی  | 

نقش سازمانهای غیردولتی در آموزش و پرورش پیش از دبستان
نقش سازمانهای غیردولتی در آموزش و پرورش پیش از دبستان
متن سخنرانی خانم مریم احمدی در سمینار علمی رشد و پرورش کودکان خردسال
بازی‌های آموزشی دبستانی
بازی‌های آموزشی دبستانی
شروع بازی را می‌توان به گذشته‌های دور، حتی از بدو پیدایش انسان نسبت داد. در حقیقت بازی جزئی از زندگی انسان از بدو تولد تا زمان مرگ است.
بررسی نوآوری‌ها و راهبردهای جدید تدریس در مقطع ابتدائی چهار کشور پیشرفته جهان  بررسی نوآوری‌ها و راهبردهای جدید تدریس در مقطع ابتدائی چهار کشور پیشرفته جهان
بررسی نوآوری‌ها و راهبردهای جدید تدریس در مقطع ابتدائی چهار کشور پیشرفته جهان
تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که رویکرد سنتی آموزشی نتوانسته با تحولات سریع علمی و پژوهشی جهان امروز همگام شده و دانش‌آموزان را برای حل مسائل روزمره زندگی آماده سازد.
پیش‌دبستانی، ابزاری جهت برخورداری از فرصت برابر
پیش‌دبستانی، ابزاری جهت برخورداری از فرصت برابر
بررسی آموزش پیش دبستانی در فرانسه...
بچه ها در دوره پیش دبستانی چه می آموزند؟
بچه ها در دوره پیش دبستانی چه می آموزند؟
امسال متولدین نیمه دوم سال ۸۲ و نیمه اول سال ۸۳ در پیش دبستانی یک و متولدین نیمه دوم سال ۸۱ و نیمه اول سال ۸۲ در پیش دبستانی دو ثبت نام شده اند. شاید فرزند شما نیز یکی از کسانی باشد که برای نخستین بار راهی دوره پیش دبستانی شده است....
جهت دهی دوره ابتدایی و ادامه آن در دوره راهنمایی به روش پوشه کار
جهت دهی دوره ابتدایی و ادامه آن در دوره راهنمایی به روش پوشه کار
تمام عوامل ذکر شده می تواند از جهتی ارتباط پیدا کند با اینکه آیا انتخاب رشته تحصیلی و شغلی براساس علا قه و استعداد و نیازهای کشور و جامعه بوده یا نه؟
دوره پیش دبستانی
دوره پیش دبستانی
دوستان جدید، تجربه های جدید و سرگرمی های جدید! اینها اولین چیزهایی است که کودکان پیش دبستانی با آن مواجه می شوند. دوره پیش دبستانی یکی از مهمترین دوره های زندگی است. زیرا کودکان علاوه بر آنکه در یک اجتماع بزرگتر از خانواده، از بازی و تفریح با همسالان خود لذت می برند، قانونهای یک زندگی اجتماعی و سالم را می آموزند.
پیش‌دبستانی و اهمیت آن در پرورش کودکان
پیش‌دبستانی و اهمیت آن در پرورش کودکان
چرا که کودکان کوچکترین حرکات و رفتارهای بزرگسالان را مورد دقت قرار می‌دهند و به یک درک باطنی از الگوی بزرگسال خود و احساسات آنها نسبت به خود می‌رسند رفتارهای غیر اخلاقی و ناهنجار و یا برخوردهایی توأم با بی‌مهری و کم توجهی تأثیر نامطلوبی بر شخصیت کودک خواهد داشت.
علیه استبداد نظام آموزشی
علیه استبداد نظام آموزشی
درباره پیشینه فلسفه برای کودکان در ایران .....